EVENTS

          אירועים וכנסים         

אירועים וכנסים 

משרד הביטחון מרץ 2024

טלקוד מחשבים זכתה במכרז משרד הביטחון לאספקת פתרונות הקרנה ומולטימדיה. הצגת הפתרונות נערכה במשרדי החברה וכללה סקירה מעמיקה על סדרת המקרנים ופתרונות חדשניים נוספים .

כנס TLVAV לאגו  מאי 2024